smartSMENARNA - program pro směnárny

GDPR - ochrana osobních údajů dle EU 2016/679

Úvod pro problematiky

GDPR - Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato směrnice se týká také všech směnárníků , jelikož je jim v souladu s nařízením ČNB a FAU nařízen sběr osobních údajů v případě odpočtů v hodnotě 1000 Euro a více.

Co nabízíme ?

Společnost smartHOTEL s.r.o. (výrobce programu smartSMĚNÁRNA), nabízí již nyní upravenou verzi programu, který detailně sleduje zpracování a ukládání osobních údajů klientů. Dále nabízíme funkce pro komunikaci s klientem, pokud bude požadovat informace o rozsahu a důvodu uchovánání jeho údajů. V souladu s výše uvedenou směrnicí je k dispozici nová funkce pro splnění požadavku na vymazaní / zapomenutí jeho dat v případě, že v tom nebrání legislativa ČR.

Jaké jsou sankce ?

Sankci za neplnění směrnice lze udělit buď do výše 10 000 000 EUR (nebo až do 2% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik) nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik). Rozdělení do dvou skupin odráží důležitost porušených povinností, kdy ve skupině s vyšší sazbou jsou povinnosti, u jejichž porušení je očekávána vyšší intenzita zásahu do práva na ochranu osobních údajů, které obecné nařízení zajišťuje.

Co dalšího musím v případě GDPR řešit ?

Program smartSMĚNÁRNA, řeší pouze elektronické zpracování osobních údajů. Z textu směrnice plynou pro směnárnu další povinnosti. Je nutné se celkově zaměřit na zabezpečení počítačového systému (aktualizace Windows, pravidelná antivirová kontrola atd.). Stejná pozornost by se měla věnovat ukládání odpočtů na kterých jsou osobní data klietnů. Nejlépe ukládát pod zámek.

Objednávka zde...

Copyright(C) smartHOTEL.cz - 2023
smartSMĚNÁRNA je produktem společnosti smartHOTEL s.r.o.