smartSMENARNA - program pro směnárny

EET - elektronická evidence tržeb

Úvod pro problematiky

EET - elektronická evidence tržeb slouží pro sledování všech realizovaných obchodů ve směnárně. Povinnost začíná od 1.3.2018 (aktuálně je 3. vlna pozastavena). Systém provozuje Finanční správa ČR. Evidence tržeb se provádí přes internet a data jsou odeslána přímo z programu smartSMĚNÁRNA. Následně jsou ze strany EET vráceny registrační kódy FIK, které potvrzují splnění této povinnosti. Více informací na webu www.Etrzby.cz

Nám to funguje !

Společnost smartHOTEL s.r.o. (výrobce programu smartSMĚNÁRNA), provozuje systémy pracující s EET více než rok. Naši klienti byly součástí první vlny (od 1.12.2016) a naše systémy byly již několikrát kontrolovány Finanční správou na správnost evidence tržeb.

Co potřebuji ?

Pro registraci tržeb Vaší směnárny do systému EET je nutné Váš provoz registrovat na portálu Finanční správy. Zde získáte ID vaší provozovny a následně certifikát pro Vaší identifikaci. Tyto údaje spolu s heslem k certifikátu je nutné následně zadat do programu smartSMĚNÁRNA Postup jak začít

Co když mi nepůjde internet ?

Náš modul pro komunikace se systémem EET počítá i s možností výpadku spojení mezi Vaší směnárnou a servery Finanční správy. V takovém případě se vygenerují náhradní registrační kódy a vy máte možnost tržbu doevidovat dodatečně po zprovoznění všech systémů Jak postupovat v případě výpadku spojení

Objednávka zde...

Copyright(C) smartHOTEL.cz - 2022
smartSMĚNÁRNA je produktem společnosti smartHOTEL s.r.o.