smartSMENARNA - program pro směnárny

...

Chytré řešení

smartSMĚNÁRNA - program pro všechny směnárny

...

EET - jsme připraveni

smartSMĚNÁRNA je plně připravena na EET. Více než 1rok zkušeností.

...

GDPR - ochranna osobních údajů

Pokrýváme problematiku GDPR v oblasti směnáren

...

AML - organizovaný zločin

Aplikujeme standardy AML ve spolupráci s ALMSystems.cz

...

HelpDesk - pomoc online

Využíváme moderní systém pro pomoc uživatelům

Next

Řešení pro Vaší směnárnu

Program smartSMĚNÁRNA nabízí kompletní vedení agendy směnáren. K dispozivi jsou funkce pro nákup/prodej valut nebo šeků, aktualizaci kurzovního lístku ČNB nebo kontrola klientů na sankčních seznamech. Samozřejmostí je také registrace odpočtů do EET

Novela zákona o směn.činnosti 2019

Novela zákona o směnárenské činnosti nařizuje směnárnám několik nových povinností. V současné době (Leden 2019) již pracujeme na rozšíření našeho progamu o všechny nezbytné funkce. Převážná část nových funkcí již je v programu k dispozici (číslování odpočtů, informace o VIP kurzech, dodatečné informace na odpočtech a kurz.lístku) Více informací na stránce Novela zákona

EET - elektronická evidence tržeb

Program smartSMĚNÁRNA nabízí možnost provádět registraci provedených odpočtů do systému EET. Tato povinnost začíná pro směnárníky od 1.3.2018 (aktuálně je 3. vlna odložena). Registrační kódy typu FIK, BKP atd. jsou automaticky tištěny na konečném odpočtu. Více informací na stránce EET

AML + sankční seznam (dle ČR + EU + FATF)

Program smartSMĚNÁRNA nabízí možnost kontroly provádění směn podle AML modelu. V této oblasti spolupracujeme s webem AMLsystems.cz. Program provádí kontrolu klientů na saknčích seznamech ČR a EU s pravidelnou aktualizací. Součástí AML metodiky je také evidence PEP osob a zjišťování podezřelých obchodů. Evidence rizikových zemí podle sankčních seznamů EU a FATP.

GDPR - ochranna osobních údajů

Program smartSMĚNÁRNA je připraven na zavedení směrnice EU 2016/679 nařizující zvýšenou ochranu osobních údajů všech Evropanů. Nařízení platí pro všechny podnikale, kteří zpracovávají a uchovávají tento typ údajů. Tato směrnice se dotýká také podnikání v oblasti směnárenství. Povinost zpracování a uchování dat dle této směrnice vstupuje v platnost 25.5.2018 a program smartSMĚNÁRNA je připraven Více informací na stránce GDPR

Pravidelné aktualizace a další rozšíření

Společnost smartHOTEL s.r.o., jako výrobce programu smartSMĚNÁRNA nabízí placené pravidelné aktualizace a technickou podporu. Dále nabízíme moduly pro rozšíření funkcí našeho programu. Více informací o nabídce rozšíření k programu, zde

Copyright(C) smartHOTEL.cz - 2023
smartSMĚNÁRNA je produktem společnosti smartHOTEL s.r.o.